خوشنام: این پروژه شامل کفپوش دور استخر به همراه فلاورباکس وآلاچیق ونرده می باشد کفپوش وگلدانها با پروفیل D1 ونرده با پروفیل L4 و c1 اجرا شده کد رنگی همه موارد A-chocolatw