آبسرد: این پروژه دارای کفپوش- پرگولا – نیمکت – فلاورباکس- نرده- گابیون باربیکیو- سقف معلق می باشد. ودرمنطقه دروس یا احتشامیه اجرا شده است. همچنین دارای کفپوش دور استخر و شاه نشین- فلاورباکس محوطه و شاه نشین به همراه نرده – نیمکت وپرگولا میباشد. ضمنا آتشدان هم برای پروژه طراحی واجرا شده است.
این پروژه تاب ندارد  منظور ستونهای پرگولا است
قرنیزپروفیلP1
کفپوش پروفیل  D1
کاورنیمکت وفلاورباکس ها F1
تیرریزی افقینرده ها  وسقف پرگولا  L4